Dersimiz Artırılmış Gerçeklik: Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

with Yorum Yapılmamış

arpa-blog8

“Eğitim ve Öğretimde Artırılmış Gerçeklik” makalesinde Kangdon Lee, Artırılmış Gerçekliği (AR) “bilgisayar tarafından oluşturulan sanal görüntü bilgilerinin gerçek zamanlı olarak doğrudan veya dolaylı bir gerçek dünya ortamına yerleştirilmesine izin veren bir teknoloji” olarak tanımlamaktadır. s. 13). Birçok kişi AR ile Sanal Gerçekliği (VR) karıştırır, ancak ikisi farklıdır. VR’de kullanıcı bilgisayar simülasyon ortamları deneyimliyorken, AR’da ortam gerçek. Başka bir deyişle, eğitimciler, öğrencilerin görmeleri için bir resim hazırlayabilir ve daha sonra öğretimde öğrendikleri bilgileri sergilemeye yardımcı olacak değişiklikler yapabilir veya buna ekleyebilirler.

ar_eğitim2

AR, “matematikte geometri, biyolojide hücrelerin 3D temsili, kimyada moleküler yapı” gibi pek çok konuda kullanılabilir (Pasaretia, et. al., 2011, s. 7).

ar_eğitim3
AR öğrenimi için çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Öğrenciler için deneyimsel öğrenmeyi sağlar. “Artırılmış Gerçeklik arayüzleri, bir insanın gerçek dünyayla daha önce hiç mümkün olmayan şekillerde etkileşime girmesini sağlayabilir” (Billinghurst, 2002, s. 1).

ar_eğitim5

Derslerde AR’ı kullanmak, öğrenciler arasında işbirliğini de teşvik eder. Örneğin, bir Makine Mühendisliği sınıfına kayıtlı öğrenciler, motorların AR modellerini gösterebilir ve problemleri çözmek için birlikte çalışırlar.

ar_eğitim6
Artırılmış Gerçekliğin Avantajları Nelerdir?
Eğitim ortamında AR kullanmanın birçok avantajı vardır. Lee (2012), AR’nin öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olacağı gerçeğini vurgulamaktadır. Ayrıca el becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Sadece teoriyi okumaya ve öğrenmeye değil, aynı zamanda yeni bilgilerini ilk elden denemek gibi bir şansa kavuşuyorlar. Öğrenciler, sınıfta öğrendiklerini uygulayabilecek ve deneyimsel öğrenmeyi artıracaktır. Öğrencilerin keşfetmesine ve deney yapmasına izin verir. Teknoloji ile büyüyen yeni nesil için uyumlu bir araç olduğu da unutulmamalıdır.

ar_eğitim4

Kaynakça:
Antonioli, M., Blake, C., & Sparks, K. (n.d.). Augmented Reality Applications in Education. The Journal of Technology Studies. 96-107.
Billinghurst, M. (2002). Augmented Reality in Education. New Horizons for Learning. Retrieved from http://www.it.civil.aau.dk/it/education/reports/ar_edu.pdf.
Kaufmann, H. (n.d.). Collaborative Augmented Reality in Education. Retrieved from https://www.ims.tuwien.ac.at/publications/tuw-137414.pdf.
Lee, K. (2012). Augmented Reality in Education and Training. TechTrends, 56(2), 13-21.
Pasareti et al. (2011). Augmented Reality in Education. Infodidact. Retrieved from http://people.inf.elte.hu/tomintt/infodidact_2011.pdf.